Herzlich Willkommen
auf der Partnerseite von
Ute Canisius-Walder
Prihlásiť
Kontakt
Jazyk

Obchodný košík 0

Košík

Zaujímala by Vás partnerská pozícia v Emmi Ultrasonic?


Veľmi dobre, ako partner v Emmi Ultrasonic dostanete individuálny internetový obchod na dobu 3 mesiace zadarmo. 

Od objednávkovej hodnoty 500 KB (kvalifikačné body) získate partnerskú zľavu vo výške 24% z Vašich objednávok a môžete zaregistrovať nových zákazníkov a nových partnerov vo Vašom obchode. Z vašej aktivity, máte niekoľko výhod. Získate nielen  partnerskú zľavu, ale aj podiel na obratoch z objednávok zo svojich zákazníkov a partnerov. Okrem toho sa tiež podieľate na obratoch zákazníkov a partnerov Vášho vlastného partnera. 
Porozprávajte sa so svojím doporučiteľom o príslušných detailoch. Ten Vám pomôže a povie , čo treba  urobiť.